Bitcoin

Cách tạo và dùng Ví Bitcoin, Ví Ethereum trên Blockchain

Khái niệm tiền ảo những năm gần đây đã trở nên phổ biến tới nhiều nơi trên thế giới, từ…

Read More »

Bitcoin là gì? Tại sao Bitcoin không phải là “tiền ảo”?

Bitcoin là một loại tiền tệ cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng Yen, đồng…

Read More »
Back to top button
Close